Onverwachts zet een ongeval uw leven op de kop

Er komt veel over u heen en u krijgt te maken met onbekende processen en papieren, soms zelfs allemaal door elkaar. Hoe pakt u dit aan? U heeft een letselschadespecialist nodig. Iemand die naar u luistert, u begrijpt, strijdlustig is en u ontzorgt. Wij zijn er voor u, ook voor zzp’ers en werkgevers. We komen op voor uw belangen en zorgen ervoor dat alles tussen de verschillende partijen goed wordt geregeld. Met onze expertise, persoonlijke aandacht en ervaring helpen wij u een optimale financiële compensatie te behalen. Als het moet met een gang naar de rechter.

Wij luisteren naar uw verhaal

Uw letselzaak is uniek. Om te weten wat uw zaak inhoudt, horen we daarom graag uw verhaal. Dat doen we allereerst met een goed gesprek waarin we de tijd nemen om u en uw situatie te leren kennen. Dat is geheel vrijblijvend en mag gewoon thuis, in uw vertrouwde omgeving. Op basis van dat eerste gesprek geven wij u een objectief advies: kunt u uw geleden letsel verhalen op de veroorzaker? Zodra we dat hebben vastgesteld nemen wij u al uw zaken en zorgen uit handen.

Contact met de wederpartij

Als eerste zullen wij bekijken of er een aansprakelijke partij is of een verzekeraar die uw schade gaat vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld uw eigen schade-inzittendenverzekering zijn (bijvoorbeeld bij een eenzijdig ongeval). Wij onderhouden vervolgens het contact met de verzekeraar. Zodra deze de aansprakelijkheid heeft erkend of de schade in behandeling neemt, zullen wij direct een inventarisatie van de directe kosten en eventueel inkomensverlies maken en de verzekeraar om een voorschot verzoeken. Wij houden vervolgens al uw gemaakte kosten en schadeposten bij in een duidelijk overzicht.

Uw vergoeding

Iedere zaak is uniek, dus ook de bijbehorende vergoeding. De oorzaak is niet van belang voor de hoogte van uw schadevergoeding. De gevolgen wel.

Het opgelopen letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid, beperkingen bij huishoudelijke taken of bij klussen in of rondom het huis. Dat kan leiden tot financieel nadeel, waarbij de schade niet altijd concreet is vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

De schadevergoeding bestaat doorgaans uit de volgende componenten:

  • verlies van arbeidsvermogen (inkomensverlies)
  • pensioenschade
  • medische kosten
  • mobiliteitschade (reiskosten of aangepast vervoer)
  • huishoudelijke hulp
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • kosten met betrekking tot opname in ziekenhuis
  • woningaanpassingen
  • smartengeld (immateriële schade)

Het verloop van uw zaak

Vooraf is vaak onduidelijk hoe lang uw herstel zal duren. Daarom onderhouden wij gedurende uw herstel steeds contact met u en de verzekeraar. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we ook om een aanvullend voorschot van uw schade verzoeken. Meestal schakelt de verzekeraar een eigen schaderegelaar in om bij u op bezoek komen. Wij bereiden deze bespreking dan uitgebreid samen met u voor, informeren u over wat u kunt verwachten en zullen bij het gesprek aanwezig zijn om uw belangen te behartigen.

Afwikkeling van uw letselzaak

Wanneer u volledig bent hersteld kan de afwikkeling van uw letselschade doorgaans vrij snel plaatsvinden. Helaas kan het ook zo zijn dat u niet helemaal herstelt van uw opgelopen letsel. In dat geval zullen de gevolgen blijvend zijn en zal ook de toekomstschade moeten worden vastgesteld en worden vergoed door de verzekeraar. Het bepalen van de omvang van deze schade is een complex proces, waarin wij u graag bijstaan.