Vertrouwde zorg voor uw relatie

Bent u tussenpersoon? Dan is het goed om te weten dat uw relatie bij ons in goede, vertrouwde handen is. U wilt als tussenpersoon net als wij het allerbeste voor uw relatie, dus optimale kwaliteit van dienstverlening en een menselijke, persoonlijke benadering. Het is natuurlijk onmogelijk om inhoudelijk overal zelf van op de hoogte te zijn. Schakel daarom Spinosa Letselschadejuristen als partner in. Aan ons kunt u uw relatie zorgeloos toevertrouwen.

Wij luisteren naar het verhaal

Om te weten wat de zaak van uw relatie inhoudt, horen we graag uw verhaal. Dat doen we allereerst met een goed gesprek waarin we de tijd nemen om het verhaal van uw relatie te horen en zowel u als uw relatie te leren kennen. Dat is geheel vrijblijvend en mag gewoon thuis. Op basis van dat eerste gesprek geven wij u een objectief advies: kan uw cliënt het geleden letsel verhalen op de veroorzaker? Zodra we dat hebben vastgesteld kunnen wij u en uw relatie alle zaken en zorgen uit handen nemen.

Contact met de veroorzaker en de verzekeraar

Als eerste zullen wij de veroorzaker aansprakelijk stellen. Wij stellen hem schriftelijk op de hoogte van wat er is gebeurd – het ongeval -, melden dat uw relatie hierbij letsel heeft opgelopen en dat hij de hieruit voortvloeiende schade vergoed wil hebben. De veroorzaker zal uw schade meestal melden bij zijn verzekeraar. Wij onderhouden vervolgens het contact met de verzekeringsmaatschappij, houden samen met u alle gemaakte kosten en schadeposten bij in een duidelijk overzicht en houden zowel u als uw relatie op de hoogte van de vorderingen.

De vergoeding

Iedere zaak is uniek, dus ook de bijbehorende vergoeding. De oorzaak is niet van belang voor de hoogte van uw schadevergoeding. De gevolgen wel.

Het opgelopen letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor sprake kan zijn van arbeidsongeschiktheid, beperkingen bij huishoudelijke taken of bij klussen in of rondom het huis. Dat kan leiden tot financieel nadeel, waarbij de schade niet altijd concreet is vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

De schadevergoeding bestaat doorgaans uit de volgende componenten:

  • verlies van arbeidsvermogen (inkomensverlies)
  • pensioenschade
  • medische kosten
  • mobiliteitschade (reiskosten of aangepast vervoer)
  • huishoudelijke hulp
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • kosten met betrekking tot opname in ziekenhuis
  • woningaanpassingen
  • smartengeld (immateriële schade)

Het verloop van de zaak

Iedere zaak is uniek, dus ook de bijbehorende vergoeding. De oorzaak is niet van belang voor de hoogte van de vergoeding. De gevolgen wel. Wij kijken per situatie naar wat nodig is en maken ons er hard voor om dat te bewerkstelligen. Vooraf is vaak onduidelijk hoe lang het herstel van uw cliënt zal duren. Daarom onderhouden wij gedurende het herstel steeds contact met uw relatie, met u en met de verzekeringsmaatschappij.

De afwikkeling van de zaak

Wanneer uw relatie volledig is hersteld, kan de afwikkeling van de letselschade doorgaans vrij snel plaatsvinden. Helaas kan het ook zo zijn dat uw relatie niet helemaal herstelt van zijn opgelopen letsel. We wikkelen dan de letselzaak pas af wanneer uw relatie eraan toe is of wanneer er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie. Dat is het punt waarop er geen verbetering, maar ook geen verslechtering meer te verwachten is. We bespreken alle gevolgen uitgebreid met uw relatie en met u, en samen proberen wij de toekomstige schade te berekenen, voordat wij de letselzaak afwikkelen.