Uw letselschade volledig vergoed

Omdat u financiële schade ondervindt van uw letsel, is een schadevergoeding op zijn plaats. Vanaf de eerste kennismaking staan wij u bij om een zo realistisch mogelijke schadevergoeding voor u te regelen. Gedurende het traject worden er voorschotten uitgekeerd. Omdat u waarschijnlijk onkosten maakt en misschien inkomen misloopt. Dit laatste noemen we ‘verlies aan verdienvermogen’. Als er sprake is van blijvend letsel, zal er vaak ook sprake zijn van pensioenschade. Wij houden rekening met alle aspecten van dit financieel nadeel, zodat wij uw volledige schadevergoeding kunnen vaststellen. Door de uitgekeerde voorschotten hoeft u niet in de schulden te raken zo lang het vergoedingstraject nog niet is afgerond. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en onze werkwijze? Wilt u weten of u belasting moet betalen over uw schadevergoeding? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

De schadevergoeding bestaat doorgaans uit de volgende componenten:

  • verlies van arbeidsvermogen (inkomensverlies)
  • pensioenschade
  • medische kosten
  • mobiliteitschade (reiskosten of aangepast vervoer)
  • huishoudelijke hulp
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • kosten met betrekking tot opname in ziekenhuis
  • woningaanpassingen
  • smartengeld (immateriële schade)