Hoe kan ik in contact met jullie komen?

U kunt ons telefonisch bereiken op 074 852 75 40 en per mail: info@letselschade-spinosa.nl. Wilt u op een later moment door ons teruggebeld worden, vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Komt mijn zaak altijd voor de rechter?

Nee, in maar liefst 97% van alle gevallen wordt uw zaak buiten de rechtszaal opgelost. Slechts 3% van alle zaken wordt in de rechtszaal afgehandeld. De rest vindt plaats door middel van mediation, schikkingen of op andere buitengerechtelijke manieren. Als er een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd, dan bereiden wij deze perfect voor u voor.

Waarom moet ik kiezen voor Spinosa Letselschadejuristen?

Als (NIVRE Register-)Experts Personenschade zorgen wij ervoor dat het voor u goed wordt geregeld. Wij begeleiden het proces na een ongeluk en adviseren u over de hoogte van de te eisen schadevergoeding. Daarnaast kijken we écht naar uw situatie en helpen u verder met alles wat bijdraagt aan kwaliteit van leven. Van wonen tot vervoer en natuurlijk de financiële vergoeding. Bovendien verhalen wij de kosten voor onze dienstverlening vrijwel altijd op de aansprakelijke partij. Tel daarbij onze jarenlange ervaring in dit vakgebied en u weet genoeg. Het NIVRE vereist bovendien dat wij continu permanente educatie (scholing) volgen op ons vakgebied, waardoor u altijd verzekerd bent van actuele kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Wat is een medisch dossier?

Onze medisch adviseur bouwt tijdens uw zaak een solide medisch op. Dit gebeurt door – met uw toestemming – uw gegevens op te vragen bij uw behandelend arts of artsen. Dit is nodig om de (blijvende) medische gevolgen van uw ongeval in kaart te brengen, uw herstel in de gaten houden en u te adviseren over het herstelproces.

Wat is het verschil tussen immateriële en materiële schade?

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan beschadiging van uw eigendommen (bijvoorbeeld auto, fiets of kleding) maar ook misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis, reiskosten, huishoudelijke hulp en dergelijke. Maar hiernaast heeft een ongeval ook psychisch een grote impact. De schade die u ondervindt van een ongeval, het leed, het verdriet en de psychische impact heet immateriële schade. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel en de blijvende gevolgen van een ongeval voor uw leven (werk, vrijetijdsbesteding, hobby’s, etc.)

Wat krijg ik vergoed?

Iedere zaak is uniek, dus ook de bijbehorende vergoeding. De oorzaak is niet van belang voor de hoogte van uw vergoeding. De gevolgen wel. Wij kijken per situatie naar wat nodig is om uw kwaliteit van leven te waarborgen. Helaas kan het ook zo zijn dat u niet helemaal herstelt van uw opgelopen letsel. Dan heeft u te maken met blijvende gevolgen die moeten worden uitgedrukt in een schadevergoeding. We bespreken alle gevolgen uitgebreid met u en wij stellen dan de toekomstige schade vast.

De schadevergoeding bestaat doorgaans uit de volgende componenten:

  • verlies van arbeidsvermogen (inkomensverlies)
  • pensioenschade
  • medische kosten
  • mobiliteitschade (reiskosten of aangepast vervoer)
  • huishoudelijke hulp
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • kosten met betrekking tot opname in ziekenhuis
  • woningaanpassingen
  • smartengeld (immateriële schade)

Wat voor soorten letsel zijn er?

Wanneer u letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Er zijn veel verschillende soorten letsel. De meest voorkomende zijn botbreuken, niet aangeboren hersenletsel, een whiplash, cosmetisch letsel, een dwarslaesie en nek- en rugklachten.

Wat zijn de kosten voor een letselschadejurist?

Onze kosten zijn onderdeel van uw letselschade. In de wet is vastgelegd dat de aansprakelijke partij verplicht is om de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden. Dat betekent dat onze kosten zullen worden verhaald op de tegenpartij. U betaalt ons dus in de meeste gevallen niets.