Verhalen van loonschade

Iedereen kan gewond raken, ook uw werknemer. Bij sport en spel, in het verkeer of ergens anders. Als uw werknemer door het opgelopen letsel korte of langere tijd niet kan werken, lijdt u als werkgever ook schade. Want het loon wordt wel doorbetaald. Laat u daarom bijstaan door een specialist voor het instellen van deze vordering. Wij zijn gespecialiseerd in loonregres. Naast het nettoloon kunt u ook kosten van re-integratie en in sommige gevallen de kosten van outplacement en arbodienst verhalen als werkgever. Om zowel de situatie voor u als werkgever als voor uw werknemer na letselschade soepel te laten verlopen, kunt u ons inschakelen.